Logo
Wydrukuj tę stronę

Plener plastyczny

W dniach 19-24.08.2019 grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami ( 21 osób ) uczestniczyła w Plenerze plastycznym w Łężycy koło Dusznik Zdrój . Uczestnikami pleneru byli uczestnicy kół plastycznych z Młodzieżowego Centrum Kultury. Głównym celem pleneru było rozwijanie zainteresowań artystycznych i turystycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i jej ochronę, rozwijanie zmysłu obserwacji, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz ćwiczenia plastyczne w naturze przy bezpośredniej obserwacji obiektów przyrodniczych i architektonicznych. Podczas pleneru dzieci zwiedziły : Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, największą w Europie twierdzę górską w Srebrnej Górze, uczestniczyły w zajęciach tematycznych i w warsztatach czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój. Bardzo ciekawym elementem pleneru była  wycieczka piesza na  Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt w Górach Stołowych, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych . Rezerwat krajobrazowym z tarasami widokowymi na przepiękną panoramę Sudetów oraz niepowtarzalne formacje skalne były doskonałą inspiracją do wykonania szeregu prac plastycznych. Wszystkim uczestnikom dopisywały doskonałe humory i inwencja  twórcza a powstałe podczas pleneru dzieła będzie można obejrzeć na wystawie poplenerowej już 11 września o godzinie 17.00 w MCK ul. Mickiewicza 3.

Joomla Template by GavickPro.com.