Lato z MCK 2020

Zajęcia otwarte prowadzone będą  w tzw. reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i  GIS.  Zapisy na zajęcia  prowadzone są telefonicznie pod nr tel 76 72 333 40. Wszyscy chętni proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka - z tygodniowym wyprzedzeniem. Rodzic/opiekun proszony jest o wypełnienie i przyniesienie do MCK Oświadczenia rodzica/opiekuna  i Regulaminu uczestnika oraz zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa i Ścieżką szybkiej komunikacji. 

Powrót na górę