List do rodziców i uczestników zajęć

Szanowni Rodzice, drodzy uczestnicy zajęć Młodzieżowego Centrum Kultury
w Legnicy.

 

Z radością witam wszystkich po wakacjach.  Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy pełni zapału, nadziei i chęci do pracy i nauki.

Od 1 września musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wprowadzane w placówce procedury, które są  opracowane  na podstawie wytycznych i zaleceń MEN i GIS, mają główny cel : ochronę zdrowia i stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i pracy.

W związku z tym, że MCK  pracuje według zasad i procedur sanitarnych bardzo prosimy o :

- zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Centrum Kultury w związku wystąpieniem COVID-19

- pobranie i wypełnienie Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica/opiekuna należy dostarczyć nauczycielowi na pierwszych zajęciach najpóźniej do 11.09.2020.

Przepraszamy, ale ze względu na zagrożenie COVID – 19 wprowadzamy zakaz przebywania na terenie placówki rodziców i opiekunów podczas trwania zajęć dydaktycznych.

Pamiętajmy, nieprzestrzeganie procedur naraża na niebezpieczeństwo nie tylko jedną osobę ale całą społeczność placówki. Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowych zasad pracy MCK odbędzie się spokojnie i bez problemów. Liczymy na wyrozumiałość i współpracę.

 

 

                                                                                                Beata Kwiecień

Dyrektor MCK w Legnicy

Powrót na górę