Dział artystyczny

Praca tego działu polega na przygotowaniu uczestników zajęć do życia społecznego, samodzielnego podejmowania decyzji, kształtowania osobowości i wrażliwości młodych ludzi, a przede wszystkim rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych. Dział propaguje różne formy artystycznej ekspresji tj. taniec, śpiew, ruch, gesty, gra na instrumentach, wypowiedź słowną, które służą wyzwoleniu energii twórczej dzieci i młodzieży. W ramach działu funkcjonują pracownie:

- pracownia teatralna : w skład której wchodzą teatry dziecięce, teatry młodzieżowe, improwizacja teatralna, koło żywego słowa, koło literackie.

- pracownia wokalna : studio piosenki, zajęcia wokalne, zespoły wokalne

- pracownia muzyczna : koła gitarowe, zespół gitarowy, koło keyboard, zespół folk-rockowy

- pracownia taneczna : taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży, studio tańca współczesnego, studio tańca sportowego, zespoły dziecięce.

 

Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach tego działu jest ujawnianie, rozwijanie i kształtowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Kierunki pracy działu to:

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i teatralnej

- doskonalenie umiejętności prawidłowego i pięknego wysławiania się

- rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych: słuch, poczucie rytmu,

- nabywanie zdolności twórczego myślenia

- kształcenie umiejętności gry na instrumentach

- kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu

- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, wspierającymi twórcze myślenie, samodzielność, odwagę i zaradność W ramach działu MCK organizuje dla sowich wychowanków, ich rodziców i zaproszonych gości i przyjaciół okazjonalne koncerty, np. Koncert z okazji Dnia Mami i Taty, Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Koncert Mikołajkowy, Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Koncert z okazji 3 Maja i 11 Listopada.

  • Czytany 5324 razy
Powrót na górę