Dział plastyczno-techniczny

Praca w tym dziale inspiruje młodych twórców do swobodnej wypowiedzi plastycznej, do poprawnego posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz do kształtowania świadomości, że sztuka jest ważna sferą działalności społeczno-kulturalnej każdego człowieka. W ramach tego działu prowadzone są zajęcia z: plastyki ogólnej, grafiki, ceramiki i rzeźby, batiku, malarstwa i rysunku, form przestrzennych oraz galeria Twórczości Dziecka.

Cele i zadania podejmowane przez nauczycieli działu plastycznego podczas pracy z dziećmi i młodzieżą to:

- kształtowanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych

- świadome korzystanie z dorobku kultury światowej i polskiej

- kształtowanie takich cech charakteru jak pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność, uczciwość, oszczędność, przedsiębiorczość

 

Działalność Galerii Twórczości Dziecka w Młodzieżowym Centrum Kultury polega na organizacji konkursów plastycznych oraz przygotowaniu wystaw pokonkursowych, wernisaży i spotkań z młodymi twórcami z dziedziny plastyki.

 

  • Czytany 3960 razy
Powrót na górę