Pracownia teatralna - Robert Tracz

TEATR MŁODZIEŻOWY „CAMEO”

Przypominam i zachęcam do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i zasad  związanych z okresem kwarantanny.
W tym okresie szczególnie przydatny będzie sposób pracy, jaki dodatkowo wykorzystujemy od dawna, czyli kontakt mailowy i telefoniczny, a także Grupę na Facebooku. W dalszym ciągu pracujemy nad naszym spektaklem, tak by można go było zaprezentować publicznie, gdy sytuacja już na to pozwoli. Będą to zatem wybrane sceny (wg udostępnionego już, odrębnego scenariusza) podczas (przesuniętego w terminie) Dnia Teatru, oraz cały spektakl w odrębnych prezentacjach.
Scenariusz (czyli adaptacja tekstu B. Scheffera) jest udostępniony (uczestnikom koła - członkom grupy „Cameo”) poprzez maile.
Zachęcam do regularnego prowadzenia udostępnionych ćwiczeń oddechowych, motorycznych, dykcyjnych, relaksacyjnych. Są opisane w taki sposób, by każdy mógł je przeprowadzać indywidualnie. W ten sposób, opanowaniem tekstu będziemy „doszlifowywać” nasz warsztat.
Dodatkowo dosyłać będę nowe ćwiczenia, dodatkowe materiały i linki do ciekawych inscenizacji. W dalszym ciągu będziemy także pracować nad poszczególnymi scenami.
Tym razem opisowo. Liczę na dodatkowe pomysły na działania sceniczne, które wzbogacą przedstawienie. Z częścią uwag, sugestii w formie komentarzy, możecie już się zapoznać. Są na bieżąco rozsyłane w tekście scenariusza.

W doskonaleniu warsztatu pomocne będą ćwiczenia poprzez proste doświadczenia:

 1. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową:
  - słuchanie dźwięków dochodzących z zewnątrz;
  - słuchanie dźwięków muzycznych;
  - zapamiętywanie i powtarzanie tekstów;
 2. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość wzrokową:
  - ćwiczenia na zapamiętywanie (koncentracja);
  - ćwiczenia na zapamiętywanie ruchu;
 3. Ćwiczenia rozwijające wrażliwość dotykową:
  - uwrażliwienie na wrażenia dotykowe
 4. Ćwiczenia – gra:
  - z wyobrażonymi przedmiotami;
  - w wyobrażonych sytuacjach (sprawdza się w tym przypadku wciąganie w naszą grę, nie
  świadomych tego, domowników)
  - w wyobrażonej przestrzeni
  - powstawanie z niczego np.: jestem...
 5. Improwizacja sceniczna (aktorska)
  Jak wiadomo, rozluźnienie mięśni twarzy i psychiki umożliwia przekazywanie widzowi tego, co mamy do powiedzenia, pokazania, w sposób jak najbardziej precyzyjny. W ćwiczeniu „luzu na scenie” sprawdzają się krótkie improwizowane scenki. Publicznością mogą być domownicy, zaś nagranie tego przy użyciu telefonu pozwoli na przesłanie na mój adres mailowy. Opiszę swoje wrażenia i uwagi oraz podam wskazówki do wykorzystania
  w kolejnych takich działaniach. Dodatkowo propozycje (tematy) scenek udostępniane będą drogą mailową.
 6. Improwizacja narracyjna
  Jest to zadanie proste i może być formą rozrywki, jeżeli włączymy do niego domowników. Przykłady prostych tekstów narracyjnych udostępnione będą mailowo.
 7. Emocje
  czyli ćwiczenia w ich wzbudzaniu, wyrażaniu i kontrolowaniu.
  Emocje podzielimy na podstawowe (radość, smutek, strach…) i wtórne (pewność siebie, respekt…)
  Przykłady improwizowanych scenek i sposobu wywoływania danej emocji udostępniane będą kolejno drogą mailową.

 

Powrót na górę